Welkom bij de Indicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Welkom op de website ten behoeve van de NVRO-indicatoren

De invulmodule voor het jaarlijks aanleveren van gegevens voor de NVRO-indicatoren is geopend. U kunt nu uw gegevens aanleveren over verslagjaar 2018. De indicatorenset is dit jaar weer wat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

De ingevulde gegevens worden tussentijds automatisch opgeslagen dus wanneer u de gegevens in meerdere fases aanlevert, kunt u na het verlaten van de website op een later tijdstip verder gaan waar u gebleven was.

Tijdslijn

U kunt de indicatoren invullen tot en met vrijdag 29 maart 2019. Voor vragen kunt u terecht bij Evie Kolsteren via commissiekwaliteit@nvro.nl of 06 57 94 61 67.