Welkom bij de Indicatoren van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie

Welkom op de website ten behoeve van de NVRO-Indicatoren 

De invulmodule voor de indicatoren over verslagjaar 2016 is geopend. De herziene indicatorenset heeft u reeds ontvangen en is goedgekeurd op de ALV van de NVRO in november 2016. Wij realiseren ons dat het voor nieuwe indicatoren meer tijd kost om de gevraagde gegevens aan te leveren. De invulperiode is daarom wat langer dan normaal. Daarnaast zullen wij met het analyseren van de gegevens rekening houden met het feit dat de meeste indicatoren voor het eerst wordt uitgevraagd.  

Hoe werkt het?

Aan de linkerzijde van het scherm zijn de indicatoren per onderwerp gerangschikt. U klikt op een van de knoppen en vult de gegevens in. Wanneer dit uw definitieve gegevens zijn klikt u op ‘Definitief opslaan' onderaan de pagina. Pas als u de gegevens definitief heeft opgeslagen komen ze bij ons terecht. U kunt dan geen wijzigingen meer maken. Als u uw gegevens nog niet definitief wilt invullen kiest u voor de optie ‘Opslaan'. Na het definitief versturen van uw gegevens kunt u uw eigen afdeling vergelijken met anderen. Daarvoor gaat u naar het kopje ‘Rapportage' aan de linkerzijde van het scherm

Tijdslijn

U kunt de indicatoren invullen tot en met vrijdag 31 maart 2017. Voor vragen kunt u terecht bij Evie Kolsteren via het e-mailadres: commissiekwaliteit@nvro.nl / 06 57 94 61 67.

Hartelijk dank voor uw medewerking!