Invoer indicatoren gesloten

Welkom op de website ten behoeve van de NVRO-Indicatoren. 

De Commissie Kwaliteit van de NVRO heeft de invoer van indicatoren gesloten. Momenteel worden analyses gedaan en bekeken of er aanpassingen aan de indicatorenset moeten
worden gedaan.

Aan eenieder die  zich heeft ingezet de data te verzamelen, hartelijk dank!